Petikan dari “Tuah Jebat di PETRONAS”


Terdapat perbezaan besar antara PSC kami dan PSC PERTAMINA. PSC kami merupakan separuh PSC dan dengan sendirinya merupakan bahagian perkongsian dan kami mempunyai bahagian lain, yakni Akta Cukai Pendapatan Petroleum.

Satu lagi perkara yang kami rasakian ialah kami sedang membangunkan simpanan minyak dan gas ini untuk negara. Kami mempunyai tanggungjawab untuk pembangunan negara.

Mohd Yusof Noor.

Get the book here.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: