Wah Seong, Wasco and GSI


Some industry news I heard about, while doing a risk assessment for one of our clients.

Remember Wah Seong, a company I previously mentioned as not having met? To quote from their website:

Staying focused is imperative in this dynamic, ever-challenging industry. Hence, the Group has now organised itself into 6 business divisions under its wholly owned subsidiary, Wasco Energy Limited.

Actually, it’s kind of funny. Both the old and new company websites are up and running, if you know the secret code. (For discovering this error, please send the check to IGL. Bullion and diamonds accepted).

Anyhow, I came across Gas Services International Ltd (GSI), which Wah Seong bought in 2005. It turns out that they have recently (this week) gone through an exercise where they will carry the Wasco brand.

Kinda like when Pöyry was building up its brand by renaming all its subsidiaries.

10 Responses to Wah Seong, Wasco and GSI

 1. Jabbathehutt says:

  How did you type the o with the double dots on poyry?

  anyway, is the champion still there?

 2. Jabbathehutt says:

  ö ö ö ö

  looks like little grad engineers screaming for help.

  • Relax says:

   I used to have the keyboard with keys like Ä Ö Ü on it.

   • Wata says:

    Relax: I suspect the keyboard you used is this one.

   • Relax says:

    Yup that’s the one.
    It’ll be cool if we can type quasi-Elvish like these words.

    մասնագետներ միացնում են հայցական հոլովը ուղղական հոլովին, իսկ տրականը՝ սեռականին` այսպիսով հանգելով հայերենի հինգ հոլովի։ Գոյականն ունի նաև հոլովումներ՝ արտաքին, ներքին, ինչպես նաև այլաձև հոլովումներ:

    ქართულ ენაზე შედგენილია მრავალი ლექსიკონი როგორც ორენოვანი (თარგმნითი) ასევე ტერმინოლოგიურ-განმარტებითი. ქართული ენა მსოფლიოში ერთ-ერთ უმდიდრეს ენად მიიჩნევა, მისი ლექსიკის ზრდა განუწტყვეტლივ მიმდინარეობს. დიდი ქართული ლექსიკონის შესადგენად შექმნილია სადოკუმენტაციო ფონდი, რომლის საცავში 1982 წელს 3 მილიონზე მეტი ბარათი (ლექსიკური ერთეული) ინახებოდა.

    How about Huttese?

    http://starwars.wikia.com/wiki/Huttese

    Gooddé da lodia!

  • Wata says:

   Ô looks like an engineer hiding behind a book, or about to be hit on the noggin by one. More codes here.

 3. Relax says:

  From plan view, ö resembles eyeballs popping out of the head.

  4M 1 R16H7?

 4. Jabbathehutt says:

  ok, enough playing around.

  don’t mess with a hutt.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: